Monday - Friday 07:00-15:00 +421 907 828 604 femicaremartin@gmail.com
FEMICARE
Center of prenatal ultrasonographic diagnostics

Cenník služieb

Nie sme zmluvným partnerom našich poisťovní

Aktuálne ceny našich služieb

Gynecological ultrasound
60.00 €
Prenatálny ultrazvuk v I. trimestri gravidity (11+0 - 13+6 týždeň)
95.00 €
Hodnotenie morfológie plodu a markerov chromozomálnych anomálií.
Prenatálny ultrazvuk v II. trimestri gravidity (18+0 - 20+0 týždeň)
95.00 €
Zhodnotenie podrobnej anatómie plodu, štrukturálnych anomálií, podrobné hodnotenie morfológie srdca, hodnotenie markerov chromozomálnych anomálií, v indikovaných prípadoch cervikometria.
Prenatálny ultrazvuk v III. trimestri gravidity (30+0 týždeň a neskôr)
95.00 €
Zhodnotenie rastu plodu, morfológie placenty, množstva plodovej vody a prejavov hypoxie plodu.
Export obrázkov a videosekvencií na DVD (eventuálne na USB flash disk)
10.00 €
Farebná 3D fotka
5.00 €
Sprievodná osoba pri vyšetrení (nezávisle od jej veku)
5.00 €
Počas víkendov a štátnych sviatkov je doplatok k vyšetreniu
50.00 €
Mimo ordinačných hodní počas pracovných dní je doplatok k vyšetreniu
50.00 €

Cenník platný od 01.01.2022

Platba možná len v hotovosti