Pondelok - Piatok 07:00-15:00 +421 907 828 604 femicaremartin@gmail.com
FEMICARE
Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

Lekár

MUDr. František Grochal

 • Slovenčina, Angličtina
 • +421 907 828 604
 • frantisek.grochal@gmail.com
 • Femicare, s.r.o., MUDr. František Grochal, Kollárova 17A, 036 01 Martin

Špecializácia

Gynekológia a pôrodníctvo; Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Členstvo

Slovenská lekárska komora (SLK)

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM)

International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

Biografia

 • 1998 promócia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
 • Od augusta 1998 do 31. marca 2013 lekár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia ÚVN SNP Ružomberok.
 • 2001 špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo (atestácia I. stupňa).
 • 2006 špecializácia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (špecializácia v súlade s Prílohou C, Smernice Rady 93/16/EHS v znení neskorších právnych aktov Európskych spoločenstiev).
 • 2005 – 1. miesto v celosvetovej súťaži v prenatálnej diagnostike vrodených vývojových chýb plodu, „Case of the week“
 • Október 2006 – September 2007: ročná stáž v prenatálnej ultrasonografickej diagnostike v Inner Vision Women’s Ultrasound, Nashville, Tennessee, USA (školiteľ – Philippe Jeanty, MD, PhD).
 • 25.06. 2010 – Subšpecializačná atestácia v odbore ultrasonografia v gynekológii a pôrodníctve.
 • Od roku 2006 koeditor TheFetusNet websíte.
 • Od marca 2010 – lekár súkromného centra Femicare, s.r.o. (Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky, Martin)