Pondelok - Piatok 07:00-15:00 +421 907 828 604 femicaremartin@gmail.com
FEMICARE
Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

3D-4D ultrazvuk

3D/4D zobrazenie

3D - 4D ultrazvuk

3D ultrazvuk predstavuje ultrasonografickú metódu zobrazovania plodu alebo jeho štruktúr trojrozmerným spôsobom. Skratka „3D“ znamená „trojrozmerné (trojdimenzionálne)“ zobrazovanie. Výsledkom 3D zobrazenia je priestorový, ale stacionárny (nepohyblivý) obraz štruktúry plodu.

 

4D ultrazvuk, na rozdiel od 3D ultrazvuku, predstavuje trojrozmerné zobrazovanie v reálnom čase. „Štvrté D“ v skratke „4D“ je „čas“. Preto 4D ultrazvuk umožňuje vidieť v trojrozmernom zobrazení aktuálne pohyby plodu alebo jeho štruktúr.

3D/4D ultrazvuk sa môže vykonať kedykoľvek počas tehotenstva a môže byť  doplnkom konvenčného 2D (dvojrozmerného) ultrazvuku. Limitujúcimi determinantmi 3D/4D zobrazovania, a v podstate to platí aj pre 2D ultrazvuk, sú rôzne faktory, ako hrúbka brušnej steny pacienta, jazvy v skenovacej oblasti, poloha placenty, poloha plodu, nedostatok plodovej vody, atď. Kvalita výsledného zobrazenia je preto u rôznych pacientiek premenlivá a v niektorých prípadoch je dokonca nemožné 3D/4D vyšetrenie vykonať .

3D / 4D ultrazvuk sa často používa ako efektívna metóda demonštrácie plodu rodičom, čo je nepochybne nezabudnuteľný emocionálny zážitok. Najskôr sa však tieto spôsoby používajú ako lekársky diagnostický nástroj. 3D ultrazvuk umožňuje počítať presnejšie objemy rôznych orgánov alebo patologických štruktúr. Umožňuje tiež lepšiu vizualizáciu kostry plodu, aby bolo možné posúdiť niektoré povrchové anomálie plodu, napr. rázštep pery, nádory, defekty neurálnej trubice atď. (tieto anomálie samozrejme vidno aj pri klasickom 2D zobrazovaní). Niektoré špeciálne zobrazovacie techniky 3D / 4D, ako napríklad „STIC“ (Spatio Temporal Image Correlation), umožňujú podrobné znázornenie srdcových anomálií atď.

Je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že neexistuje žiadna takáto anomália plodu, ktorá by na svoju detekciu vyžadovala výlučne 3D alebo 4D ultrazvuk, a klasický 2D ultrazvuk stále predstavuje hlavný diagnostický nástroj prenatálneho ultrasonografického vyšetrenia.

3D ultrazvuk - tretí trimester tehotenstva

HDlive 3D zobrazenie plodu v 30. týždni tehotenstva

HDlive 3D zobrazovanie plodu v 30. týždni tehotenstva

HDlive 3D zobrazenie plodu v 30. týždni tehotenstva

HDlive 3D zobrazenie plodu v 30. týždni tehotenstva

HDlive 3D zobrazenie plodu v 30. týždni tehotenstva

HDlive 3D zobrazenie plodu v 30. týždni tehotenstva

HDlive 3D zobrazovanie
Podrobný obraz ucha plodu po 30 týždňoch tehotenstva

Klasické 3D zobrazovanie
Podrobný obraz ucha plodu po 30 týždňoch tehotenstva

Klasické 3D plodu v 30. týždni tehotenstva

Nasledujúce obrázky demonštrujú porovnanie prenatálnych ultrazvukových obrazov s postnatálnym vzhľadom novorodenca.

3D zobrazenie plodu v 30. týždni tehotenstva

Po pôrode…

3D zobrazenie plodu v 30. týždni tehotenstva

Po pôrode…

(zverejnené s láskavým dovolením rodičov)

3D ultrazvuk - prvý trimester tehotenstva

3D zobrazenie plodu v 12. týždni tehotenstva

3D zobrazenie plodu v 12. týždni tehotenstva

HDlive 3D zobrazenie plodu v 12. týždni tehotenstva

HDlive 3D zobrazenie plodu v 12. týždni tehotenstva

HDlive 3D zobrazenie plodu v 12. týždni tehotenstva

HDlive 3D zobrazenie plodu v 12. týždni tehotenstva

Nasledujúce „vtipné obrázky“ 12-týždňového plodu demonštrujú možnosti práce so súborom objemových údajov získaným pomocou 3D ultrazvuku. Je možné zvoliť ľubovoľný smer pohľadu, demonštrovať ľubovoľnú zobrazovaciu rovinu alebo odrezať tie časti objemu, ktoré bránia pohľadu na požadované štruktúry. Takéto prispôsobenie 3D obrazov je možné vykonať offline, priamo v ultrazvukovom prístroji alebo v počítači.

HDlive  3D zobrazovanie 12-týždňového plodu
🙂 Kto býva v tomto malom domčeku?

HDlive 3D zobrazovanie 12-týždňového plodu
🙂 Chcel by som vedieť, kto ma tam vonku čaká …

HDlive 3D zobrazovanie 12-týždňového plodu

HDlive 3D zobrazovanie 12-týždňového plodu